Start About New work Big Paintings More paintings Illustrations Now Contact Länkar

Copyright Kerstin Pettersson, Visionshuset, Laxnetorpsv. 6, 64691 Gnesta, Sweden

Aliger-lo

Kerstin Pettersson

ILLUSTRATIONS - FUNNY, SERIOUS, SIMPLE, COMPLICATED - DEPENDING ON SUBJECT! DOODLING, SKETCHING OR HEAVY PLANNING?

Above and below: Illustrations from children tale “Bo Bajs, ett litet tandtrolls historia” (a story about tooth trolls). To the right one of my crosswords illustrations.

Ovan och nedan två bilder från “Bo Bajs, ett litet tandtrolls historia. Till höger en av mina många korsordsillustrationer.

Fresh from RMI Berghs school of Illustration & Graphic Form I started working as a freelancer for various magazines and companies. I didn´t want any kind of chief bossing me around and I didn´t want to give up art. So I started trying different styles and media alongside painting my own stuff. My own stuff grow bigger and bigger over the years, but I still do some illustrations and I love sketching.

Jag började på RMI Berghs för Grafisk Form & Illustration, fast besluten att fortsätta med min egen konst och så fick det bli. Under flera år varvade jag illustrationsjobben med konstnärskapet. Idag är jag framför allt en fri konstnär som kan illustrera om det skulle behövas ( i många olika tekniker).

Above more crossword illustrations which I do once a week for the Swedish Hemmets Veckotidning. To the left an attempt for an English book for Swedish schools. The author of the book did not like my pictures, too scary she said…

I början av min karriär blev det karikatyrer, diktillustrationer, faktateckningar, porträtt, gubbar och  sagoillustrationer. Ovan syns några av de korsordsillustrationer som jag idag gör till Hemmets Veckotidning. Till vänster en provteckning till en engelskabok. Författaren tyckte att mina bilder var för “läskiga” och det blev inget av den affären


Top of page


A funny job I had was making cartoons of all the employees in a company. Instead of having a doorplate, they had a cartoon and the name. Loved that idea. Left and right you see Margaretha and Kjell. Today they must be considerably older, and maybe retired.  But I cherish the thought that they might have kept their cartoons.

Ett roligt uppdrag för länge sen var att teckna karikatyrer av alla anställda på ett litet företag. Istället för en namnskylt utanför dörren hade de en karikatyr med namn. Jag gillar att tänka på att de kanske har kvar bilden, även om de har lämnat firman.


There are many more.