Start About New work Big Paintings More paintings Illustrations Now Contact Länkar

Copyright Kerstin Pettersson, Visionshuset, Laxnetorpsv. 6, 64691 Gnesta, Sweden

Aliger-lo

Kerstin Pettersson

My blog: http://tankarnastorg.blogspot.se/

And soon I will update, after a looong stop, maybe.

Top of page

CORONA BLOODY YEAR 2020, BUT…

WE TRY… STILL

Upplevelsedag/kurs på Laxnegården i december 2019. På förmiddagen var det Basic Acrylic Pouring och på eftermiddagen fritt måleri.